Het logo van Maatschap Voedingswijs

  • Gekwalificeerd
  • Gespecialiseerd

Diëtisten, aangesloten bij MVW, zijn alle gekwalificeerd en gespecialiseerd. Dit is voor u een waarborg.
Kernwoorden bij het logo zijn: balans, evenwicht en deskundigheid. Dit hebben we verbeeld in het bijgaande beeldmerk:

De letters M en W zijn als een weegschaal, ze houden elkaar in balans.

De letter V: Aangevinkt voor oké voor de geboden kwaliteit/deskundigheid en tevens voor Voedingswijs.

Achterliggende kleurvlak /vierkanten: Het kleurvlak bestaat uit twee ten opzichte van elkaar gedraaide vierkanten. Deze vlakken brengen enerzijds dynamiek in het beeld maar zoeken anderzijds een gezamenlijke balans.
Het geeft de organisatie weer: de diëtist én de maatschap; voor een deel overlappend, maar ook ieder herkenbaar met een eigen identiteit.

De kleuren groen en blauw zijn veelal gerelateerd aan (para)medische beroepen.
Disclaimer
Gerealiseerd door Heris IT